Madalas Ikaw Quotes

Collection of famous quotes and sayings about Madalas Ikaw.

Quotes About Madalas Ikaw

Enjoy collection of 3 Madalas Ikaw quotes. Download and share images of famous quotes about Madalas Ikaw. Righ click to see and save pictures of Madalas Ikaw quotes that you can use as your wallpaper for free.

What do you want, Alvaro?
- Kristine
Ikaw. Marry me.
- Alvaro ~ Martha Cecilia
Madalas Ikaw quotes by Martha Cecilia
When someone told me, 'Ang ganda mo' I answered 'Sana ikaw rin.' ~ Miriam Defensor Santiago
Madalas Ikaw quotes by Miriam Defensor Santiago
People are like stars in the Milky Way. There are millions of them. There are big, small, dead, and dying stars out there. Hindi ikaw ang nag-iisang bituin d'yan sa langit, kaya hindi sa'yo umiikot ang mundo. Puweding makinang ka ngayon, pero asahan mong parating may darating na mas makinang pa sa'yo. Malaki ang posibilidad na mawala sa'yo ang atensiyon ng iba, pero tandaan mo ang isang bagay.

"Whatever happens, you're still a star. There will still be people looking at you, admiring your beauty, and wishing for great things to happen to them with your help. You can't let them down, so you have to continue shining for them. You have to show them directions. That's what stars are for. ~ Luna King
Madalas Ikaw quotes by Luna King
Baulch Sand Quotes «
» Nogara Court Quotes